Kontakt

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego 
34-500 Zakopane
ul.Chałubińskiego 42a
email : cpt@przewodnik-tatrzanski.pl

Prezes CPT Krzysztof Kulesza 
tel. 604 27 44 25
email:    k.kulesza@poczta.onet.pl

Zastępca prezesa CPT Marcin Kowalczyk

tel 504 120 424

email: marcintatry@gmail.com

Sekretarz zarządu CPT Robert Piwkowski

tel 607 307 479

email: piwek@poczta.fm

Skarbnik zarządu CPT Jacek Sznirch

email: asznirch@interia.pl

tel. 504 148 546

KOŁA (STOWARZYSZENIA) PRZEWODNICKIE ZRZESZONE W CPT:

CPT jest reprezentantem wszystkich środowisk przewodników tatrzańskich w Polsce zrzeszonych w:

AKPT

 1.  Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich w strukturach Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Strona: http://akpt.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/Akademickie-Ko%C5%82o-Przewodnik%C3%B3w-Tatrza%C5%84skich-416195125831488

Email: akpt@akpt.pl

PTTK

2. Klubie Przewodników Tatrzańskich PTTK-TPN w strukturach Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

Strona: http://www.klub-przew.home.pl/

Facebook:

Email: klub-przew@home.pl

PTTK Katowice

3. Kole Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w strukturach Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach

Koło im Macieja Sieczki w Krakowie

4. Kole Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w strukturach Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie

Strona: https://przewodnicy-tatry.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/KPTsieczki/

Email: sieczki@przewodnicy-tatry.pl


5. Kole Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w strukturach Oddziału PTTK w Gliwicach

Strona: http://www.przewodnicytatrzanscy.gliwice.pttk.pl/

Facebook:

Email: asznirch@interia.pl

PTTK

6. Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w strukturach Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

Strona: http://www.zakopanepttk.pl/kolo-przewodnikow-pttk/

Facebook: https://www.facebook.com/pttk.zakopane

Email: biuro@zakopanepttk.pl

SPT Zakopane

7. Stowarzyszeniu Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem

Strona: https://www.przewodnictwo.org/

Facebook: https://www.facebook.com/sptzakopane

Email: zarzad@przewodnictwo.org

SWPT

8. Stowarzyszeniu Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

Strona: https://www.swpt.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/przewodnicy.swpt

Email: firmamoko@wp.pl